nl
0

Wettelijke bepalingen

De winkel vermeldt de volgende informatie: www.ilightyou.com wordt beheerd door het bedrijf EXCLOOSIVA • Bedrijfsidentificatie: EXCLOOSIVA SAS MET KAPITAAL VAN € 100.000 maatschappelijke zetel: 51 CHEMIN DU MOULIN CARRON 69570 Dardilly Frankrijk SIRET-nummer: 493 113 690 00025 RCS LYON Tel : 00 33 04 57 65 04 67 Fax: 00 33 (0) 4 78 80 10 65 mail: contact(at)ilightyou.com

Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

Recht op toegang tot en wijziging van gegevens over u

U hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens over u (art.34 van de wet “Informatique et Libertés (Informatica en Vrijheid)” nr. 78-17 van 16 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen neemt u contact op met: Excloosiva – 51 CHEMIN DU MOULIN CARRON 69570 Dardilly FRANKRIJK

Gebruik van cookies

I LIGHT YOU kan mogelijk het systeem van ‘cookies’ gebruiken. Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren maar om in het algemeen informatie te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site. Zo weten wij in welke delen van onze site u geïnteresseerd bent. Deze ‘cookies’ voorkomen ook dat u telkens dezelfde informatie moet verstrekken die u ons al hebt verstrekt, want ze onthouden eerder meegedeelde informatie. U kunt het bestaan van deze ‘cookies’ nagaan en deze indien nodig verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen de registratie van cookies door deze functie uit te schakelen in de voorkeuren van uw browser.

Naleving van de auteursrechten

Gebruik van de informatie op de site en auteursrechten

Het gebruik van een document van de site I Light You is alleen toegestaan ter informatie voor privégebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. I Light You streeft ernaar om, naar beste vermogen, de nauwkeurigheid en actualisering van informatie te garanderen die op deze site wordt gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. I Light You waarschuwt de bezoeker dat het de verantwoordelijk is van deze laatste om de informatie op een andere manier te verifiëren, onder meer door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg wijst I Light You alle verantwoordelijkheid af: voor enige onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site; voor elke schade die het gevolg is van frauduleuze inmenging door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld; en meer in het algemeen voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik van de site en/of het krediet dat aan een informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt het exclusieve eigendom van I Light You of zijn leveranciers, die geen enkele licentie of enig recht verlenen met behalve het raadplegen van de site. De reproductie van alle, op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan ter informatie voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van voor andere doeleinden gemaakte  kopieën is uitdrukkelijk verboden. Alle op deze site vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze site vermelde producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merk.

Aanbevelingen voor visualisering

Om de pagina’s van deze site optimaal te bekijken, raden wij u aan de volgende webbrowsers te gebruiken: Internet Explorer versie 7 of hoger, en meer bepaald Mozilla Firefox versie 2 of hoger. De site is geoptimaliseerd voor een minimale schermresolutie van 1024 × 768 pixels. De plug-in Flash Player versie 8 of hoger is vereist om bepaalde inhoud op de site te bekijken. U kunt deze downloaden van de Macromedia-website door hier te klikken. Toegankelijkheidsbeleid De inhoudsteksten op deze site hebben een relatieve lettergrootte, dat wil zeggen dat ze naar behoefte kunnen worden vergroot. Om de grootte van de tekstweergave te wijzigen:

Met verschillende browsers: Ctrl + muiswiel Internet Explorer: ga naar Beeldscherm »Tekstgrootte en kies. Mozilla, Firefox of Netscape: druk Ctrl + + om te vergroten en Ctrl + – om te verkleinen. Opera: druk op de + of – toetsen op het numerieke toetsenbord. Of ga naar Beeldscherm » Zoom en kies.

Cart Overview